Limity zwrotu VAT dla osób składających swój pierwszy wniosek VZM-1 po 1 stycznia 2014 roku.

Limit zwrotu określany jest podstawie wskaźnika: Cena 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej
budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania ogłaszanego przez prezesa ZUS. Wskaźnik zmienia się co kwartał. Obecnie (dla wniosków składanych w okresie 01.01.2014 – 31.03.2014) cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego wynosi 3.975 zł.

Kwoty zwrotu dla osób, które nie korzystały w latach 2004-2005 z ulg mieszkaniowych:

Kwota zwrotu

Limit zwrotu

Limit zwrotu dla wniosków składanych w I kwartale 2014r.

Odliczenia budowlane dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę 65,22% kwoty podatku VAT (dla VAT 23%) zapłaconego w cenie materiałów budowlanych (68,18% dla VAT 22%) 12,195% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 i ceny 1 m2 33.392,59
Odliczenia remontowe dla inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę 65,22% kwoty podatku VAT (dla VAT 23%) zapłaconego w cenie materiałów budowlanych (68,18% dla VAT 22%) 12,195% kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 i ceny 1 m2 14.542,54 zł

Kwoty zwrotu dla osób, które skorzystały w latach 2004-2005 z ulg mieszkaniowych:

Kwota zwrotu

Limit zwrotu

Limit zwrotu dla wniosków składanych w I kwartale 2014r.

dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę 55,23% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych 9,959% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 i ceny 1 m2
27.710,92 zł
dla inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę 55,23% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych 9,959% kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 i ceny 1 m2
11.876,11 zł